GRIFFIN

Griffin Real Estate to wiodący i dynamicznie rozwijający się inwestor na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Firma realizuje inwestycje we wszystkich największych, polskich miastach. 

Poza inwestowaniem własnych środków zarządza w Polsce również aktywami globalnych funduszy inwestycyjnych.

Al. Jana Christiana Szucha 6
00-582 Warszawa
Tel: (22) 212 19 40
E-mail: info@griffin-re.com

KAIM I BURSCHE ARCHITEKCI SP. Z O.O.

Firma KAIM i BURSCHE ARCHITEKCI Sp. z o.o. została założona w kwietniu 1991 roku, jako jedno z pierwszych prywatnych biur architektonicznych w Warszawie.

Wieloletnie doświadczenie projektowe, szczególnie w projektowaniu i realizacji wnętrz biurowych pozwala KAIM i BURSCHE ARCHITEKCI na dostosowanie budynków do najwyższych standardów działalności. Firma przeprowadza audyty powierzchni, przygotowuje projekty wraz z wizualizacją oraz dostosowuje budynek do wszystkich przedstawionych przez klienta potrzeb.

ul.Raszyńska 15 lok.6
02-026 Warszawa
Tel. (22) 825 21 02
E-mail: kaim@kaim.pl

FUNDACJA EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ETO

Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe ETO, nawiązując do tradycji edukacyjnych społeczności ewangelickiej na ziemiach polskich, rozwija pod swoimi auspicjami placówki oświatowe: Przedszkole oraz Szkołę Podstawową. Głównym celem Fundacji jest szerzenie wiedzy, promowanie tradycji narodowych oraz dbałość o wartości.

Fundacja pomaga w zakładaniu placówek oświatowych oraz dostosowaniu obiektów do wymogów edukacyjnych.

ul. Jana Rosoła 10,
02-786 Warszawa
Tel: 781 990 058; 511 398 468
E-mail: biuro@eto.org.pl